We stand with Ukraine Help with our support
Book your stay

Masnachfraint gyda Pass the Keys® yng Nghymru!!

Mae arnom angen partneriaid masnachfraint ar frys yng Nghymru i gwrdd â’r gofyn cynyddol am berchnogion tai Airbnb yn edrych am reoli pen-i-ben o’u heiddo.

Wrth weithio yn annibynnol, mae ein partneriaid yn cefnogi perchnogion tai trwy drin pob cam o’r proses Cynnal i ganiatâi bod y gwesteiwyr a gwesteion yn cael y profiad gorau posib.

O fuddsoddiad cychwynnol o £18,000, mae llawer o’n partneriaid masnachfraint yn cyflawni trosiant o £100,000 a fwy yn ei ail flwyddyn yn y busnes!

Os ydych yn cael ei yrru gan nodau, dod o gefndir gwasanaeth proffesiynol neu werthiannau, ac eich bod wedi’i leoli yn unrhyw ardal o Gymru, byddem wrth ein bodd yn siarad gyda chi heddiw.

****Wedi’i selio ar dargedau twf cyfartalog ar flwyddyn dau am fasnachu. Mae ffigyrau am bwrpas arlunio yn ac yn cynrychioli perfformiad GO IAWN gan bartneriaid masnachfraint bresennol. Nid oes warant byddwch yn cyflawni’r ffigyrau yma ac ni fwriedir ychwaith i chi ddibynnu arnynt fel gwarant.

Gofyn am fwy o wybodaeth

Technoleg

Ein technoleg yw eich datrysiad rheoli gosod byr cyflawn. Mae’n cynnwys yr holl nodweddion er mwyn i chi rheoli 50 eiddo gydag ond un person.

Gwybodaeth

Ni yw’r arbenigwyr yn ein diwydiant ac rydym nawr yn pasio ymlaen gwybodaeth gwerth 5 flwyddyn yn bopeth o werthiannau a marchnata i weithrediadau a rheoli cyflenwyr.

Cymuned

Fel partner Pass the Keys, byddwch byth ar ben eich hun. Rydym yn aml yn cynnal cyfarfodydd cenedlaethol, cyfnewid arferion gorau a chael galwadau rheolaidd gyda phob rhyddfraint.

Are you looking to start your own business?


Take your first step today...

 • Full training from the short letting experts
 • 6-week fast-track training programme
 • National Brand
 • Dedicated Account Manager
 • Uncapped earnings
 • Flexible Working Hours
 • An effective mix of local & national expertise to build your business
 • Industry-leading technology
 • Market research into the proposed franchise territory
 • Nationwide support network of franchisees
 • 24/7 Guest Support Team
 • Strategic Digital Marketing Plan
 • Our affiliates include market Leading Suppliers
 • 5-star reviews on Trustpilot & Google Business
 • Easy access operation manuals covering sales, marketing and logistics
 • Regular local and national team meetings 

BFA Membership History

 • Provisional Member
 • Joined 2019

1,509 Reviews

18 Votes

1,495 Reviews

Ein Proses Dewis Masnachfraint

Mae’r rhaglen fasnachfraint Pass the Keys wedi’i gynllunio i roi’r holl wybodaeth a chymorth sydd eu hangen ar unigolion entrepreneuraidd i ddod yn arbenigwyr rheoli eiddo gosod byr.

Yn ystod y proses dewis, rydym yn ceisio adnabod a yw ein nodau yn cyd-fynd a sut fydd eich profiad blaenorol yn helpu!

Happy Franchisees

Beth ydym yn edrych am yn ein Masnachfreintiau?
Yn weithgar ac yn ysgogol

Mae ethos gweithgar yn gonglfaen o unrhyw ymdrechu llwyddiannus. Dyna pam rydym ond yn gweithio gyda phobl sydd ddim yn ofn o ac eisiau gwneud yn dda.

Angerdd am helpu pobol

Y fwyaf o bobol rydych yn helpu, y fwyaf llwyddiannus byddwch chi. Os ydych yn mwynhau helpu eraill ac eisiau chwarae rôl sylweddol yn rhan hanfodol o’i fywydau, byddwch yn darganfod llawer o bobol o’r un anian o fewn ein rhwydwaith.

Cyfalaf Cychwyn

Rydym yn agored ac yn onest am beth rydym angen gan fasnachfreintiau darpar, ac mae hwn yn cynnwys cyfalaf cychwyn. Mae benthyciadau llog isel ar gael, ond mae angen digon o arian i gadw chi’n mynd am y chwe mis cyntaf.

Ysbryd Cymunedol

Rydym yn edrych am bobol sydd eisiau cymryd rhan yn ei chymunedau. Mae ein masnachfreintiau gorau i gyd yn cefnogi’r cymunedau maent yn gwasanaethu, felly mae’n gwneud synnwyr busnes da hefyd.

Dim angen profiad

Nid oes angen profiad reoli gosod byr i adeiladu masnachfraint Pass the Keys llwyddiannus. Dyna oherwydd ein bod yn cyflenwi cefnogaeth a hyfforddiant arobryn i’ch gosod yn gadarn ar y llwybr i lwyddiant.

• Oes gennych natur entrepreneuraidd?
• Ydych mewn sefyllfa i fuddsoddi mewn i fusnes newydd?
• Ydych chi wedi ymrwymo i yrru eich llwyddiant?
• Ydych chi’n dda yn adeiladu perthynasai?

Dyma ond rhai o’r priodoleddau angenrheidiol rydym yn edrych am yn bartneriaid posibl felly os mae hwn yn swnio fel chi, byddwn wrth ein bodd yn sgwrsio!
Y penderfyniad gorau rwyf byth wedi gwneud! Wnes i brynu masnachfraint Bournemouth a Pool ym Medi 2019. Fyswn i wedi mynd yn fyw gyda fy eiddo cyntaf ym Mawrth 2020, digwyddodd Covid. Roeddwn wedi difetha. Gwariais yr holl arian yma a nawr ni allaf hyd yn oed gweithredu? Nawr edrycha arna i.

Enillais yr holl arian gwariais ar y fasnachfraint yn ôl o fewn y misoedd cyntaf o weithredu go iawn, ac edrychaf ymlaen at ddyfodol llwyddiannus ar gyfer fi a fy mhlant. Dyfodol proffidiol a gwahanol oherwydd y fasnachfraint yn unig!

Jean

Franchisee, Bournemouth & Poole

Mae gosod byr, yn fy marn i, yw’r economi fwyaf cyffrous yn y sector eiddo ac mae bod yn rhan o Pass the Keys yn rhoi mantais go iawn i chi dros y gystadleuaeth er mwyn uchafu yn llawn ar y cyfle mae’n cyflawni.

Mae pob dydd yn wahanol, rydych yn cwrdd ag amrywiaeth o bobol; cleientiaid o bob cefndir i gontractwyr a pherchnogion busnesau arall. Mae’n fusnes cyflym sydd gyda photensial twf ffantastig!

 

Mark

Franchisee, South Pembrokeshire and Swansea